Ledernes Digitale @-kasse 

Log ind på Ledernes Digitale @-kasse

Du skal bruge NemID for at bruge Ledernes Digitale @-kasse. Du kan også bruger den pinkode, du tidligere har modtaget.

Du kan af sikkerheds årsager kun være logget ind i ca. 1 time ad gangen.

HUSK det rigtige faneblad ved login.
Logger du ind med pinkode, skal du klikke på fanebladet "Digital a-kasselogin", før du taster dit cpr-nummer og pinkode.

Vigtigt om frister for ansøgning om sygedagpenge

Der er fastsat nye tidsfrister for ansøgning om sygedagpenge. Hvis du ikke overholder fristerne, kan det få betydning for din ret til sygedagpenge. Du skal derfor læse om dem på vores hjemmeside her

Min jobsøgning

Som ledig og aktiv jobsøgende, er det under ”Min jobsøgning” du løbende registrerer alle dine jobsøgningsaktiviter,
og giver diverse oplysninger til brug for samtalerne med A-kassen.

Udbetalingskalender

Her kan du se, hvornår du skal udfylde dit ydelseskort, og hvornår pengene er til udbetaling.
Udbetalingskalenderen finder du her.

Indkomstkontrol

A-kassen har pligt til systematisk at kontrollere alle udbetalinger. Det sker ved løbende at sammenholde de oplysninger, du selv har givet, med de oplysninger, som arbejdsgivere indberetter til SKATS indkomstregister. Det er derfor vigtigt, at du er omhyggelig med at give os de korrekte oplysninger. Konstaterer vi, at du har fået udbetalt for meget, skal du betale beløbet tilbage. Du vil også blive pålagt en karantæne på mellem 20 og 962 timer, hvor du ikke kan få udbetalt ydelser fra os.

Dit ydelseskort for oktober 2012

Dit ydelseskort for oktober kan du taste fra søndag d. 21. oktober 2012.
Ferie 2012 - 2013

Vær opmærksom på, at ansøgning om feriedagpenge kun skal udfyldes hvis du har modtaget dagpenge eller lignende offentlige ydelser i 2011.
Hvis du har optjent ferie fra en arbejdsgiver i 2011, skal denne ferie afholdes først.

Hvis du som ledig holder ferie med feriepenge fra arbejdsgiver, så husk at oplyse om ferien på dit dagpengekort.

Hvis du har fået feriekort (ikke FerieKonto) så skal du blot indsende dit feriekort til Lederne. Vi vil så attestere det og sende det videre til rette sted.

HUSK at oplyse ferie til Jobcenteret.

God ferie!